2018 10 19 13 18 3153553

นายสมมารถ ชัยวงษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ 044-212179  มือถือ 081-2822763,093-3208008

 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

2.นายสมศักดิ์ สรีสุวรรณ

นายสมศักดิ์  ศรีสุววรณ

รองผู้อำนวยการด้านบริหาร สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ 044-212179  มือถือ 093-3210077

 Email:

 

 4.นายสมนึก         โลหณุต

นายสมนึก  โลหณุต

รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ 044-212179  มือถือ 081-3608805

 Email:

 

5.นายศราวุธ       สุขมาก

 

นายศราวุธ สุขมาก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ 044-212179  มือถือ -

 Email: