map moph

 

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่ ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 โทร 044-212179

สบส. Call Center โทร 02-193-7999